17/05/18  Tin của trường  416
Tin ngày 17/5/2107
 25/04/16  Tin của trường  558
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Báo Đáp.
Tiêu điểm