Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học lớp 6 năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch của Sở GD&ĐT Yên Bái, trong thời gian từ ngày 14/7/2021 đến ngày 31/7/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên đã cử 429 lượt cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn trực tuyến xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học lớp 6 năm học 2021-2022.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên đảm bảo an toàn chống dịch, Nhà xuất bản đã triển khai theo hình thức trực tuyến cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục.

Từ điểm cầu Trung tâm, các chủ biên, nhà viết sách và chuyên gia giáo dục đã hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học lớp 6 năm học 2021-2022, cách triển khai phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh thông qua các phương pháp dạy học tích cực, phát triển năng lực học sinh.

Tại điểm cầu trực tuyến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, cán bộ quản lí, giáo viên được phân công dạy lớp 6 tham dự tập huấn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và có kết quả tập huấn tốt, tự tin bước vào năm học mới 2021-2022, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau đây là một số hình ảnh của đợt tập huấn:

Cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn trực tuyến xây dựng kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2021-2022.

 

Cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn trực tuyến xây dựng kế hoạch giáo dục môn Toán lớp 6 năm học 2021-2022.

 

Cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn trực tuyến xây dựng kế hoạch giáo dục môn tiếng Anh lớp 6 năm học 2021-2022.

 

Cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn trực tuyến xây dựng kế hoạch giáo dục môn Tin học lớp 6 năm học 2021-2022.

 

Vũ Anh Tuấn - Phòng GD&ĐT Trấn Yên

Bài viết liên quan