17/05/18  Tin của trường  407
Tin ngày 17/5/2107
 25/04/16  Tin của trường  552
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Báo Đáp.
Tiêu điểm