• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 được xây dựng để đáp ứng nhu cầu ...
Năm học 2021 - 2022 là năm thứ hai tiếp tục áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 môn Tiếng Anh đối với học sinh lớp 1 và là năm đầu tiên đối với học sinh lớp 2. Là một trong những trường học trung tâm của huyện có nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác giảng dạy và học tập môn học này, năm học 2021 - 2022, trường Tiểu học Thị Trấn có ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1